Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRS Oldtidens religioner og mytologier
Her: paganisme, naturreligioner. Brukes sammen med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig. Se også FN Myter og eventyr, JBGB Folklore, myter og legender
1.4
QRSL Romersk religion og mytologi
Se også DBSG Antikkens greske og romerske legender

versjonsdetaljer