Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRM Kristendommen
QRMF Kristendommen: hellige skrifter
Brukes for kanoniske og ikke-kanoniske tekster. Bruk QRMF* med QRVC for religionskritikk eller tolkning av hellige tekster. Foretrekk den relevante QRMF-koden for selve tekstene
1.4
QRMF1 Bibelen
Her: alle versjoner av Bibelen. Brukes med QRVC for bibelkritikk eller -tolkning, bibelstudier, konkordanser og kommentarer
1.4
QRMF12 Det gamle testamente
Her: Salmenes bok. Brukes med QRVC for bibelkritikk eller -tolkning
1.4

versjonsdetaljer