Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRM Kristendommen
QRMB Kristne kirker, kirkesamfunn, grupper
QRMB3 Protestantisme og protestantiske kirker
QRMB31 Anglikanske og episkopale kirker
Her: Den engelske kirke
QRMB32 Baptistkirker
QRMB33 Kalvinistiske, reformerte og presbyterianske kirker
Her: Den skotske kirke, hugenotter etc.
QRMB34 Evangelisk-lutherske kirker
QRMB35 Metodistkirker
QRMB36 Pinsebevegelsens kirker
QRMB37 Kvekerne (vennenes samfunn)
QRMB39 Andre ikke-konformistiske og evangeliske kirker

versjonsdetaljer