Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRM Kristendommen
QRMB Kristne kirker, kirkesamfunn, grupper
QRMB1 Romersk katolisisme og romersk-katolske kirker
QRMB2 Ortodokse og orientalsk-ortodokse kirker
Her: greske, russiske, koptiske, syriske kirker etc.
QRMB3 Protestantisme og protestantiske kirker
QRMB5 Kirkesamfunn av amerikansk opprinnelse
Her: adventister, mormonere (siste dagers hellige), Jehovas vitner, Christian Science etc.
QRMB8 Kristne og kvasi-kristne kulter og sekter
QRMB9 Økumenikk

versjonsdetaljer