Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QR Religion og tro
QRA Religion
Her: religionsstudier. Bruk alle QRA*-koder med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om
1.4
QRAB Religionsfilosofi
QRAC Sammenlignende religionsvitenskap
QRAF Mellomreligiøse relasjoner
QRAM Religiøse problemstillinger og debatter
Bruk QRAM*-koder sammen med andre QR-koder for å angi hvilken religion det er snakk om, eller med QRAC dersom det er snakk om sammenligning
QRAX Religionshistorie

versjonsdetaljer