Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
QR Religion og tro
QRA Religion
QRD Hinduisme
QRF Buddhisme
QRJ Jødedommen
QRM Kristendommen
QRP Islam
QRR Andre verdensreligioner
QRS Oldtidens religioner og mytologier
Her: paganisme, naturreligioner. Brukes sammen med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig
QRV Aspekter ved religion
Bruk QRV*-koder etter andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Dersom det fins spesifikke koder for religionen, foretrekkes disse, f.eks for Buddhismens hellige skrifter, bruk QRFF, ikke QRF med QRVA
1.1
QRY Alternative trossystemer

versjonsdetaljer