Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QD Filosofi
QDX Populærfilosofi
Her: faglitteratur for allmennmarkedet, verker som søker å bruke filosofiske prinsipper på hverdagslige situasjoner og problemer. Se også JBFV Etiske spørsmål, VSP Populærpsykologi

versjonsdetaljer