Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QD Filosofi
QDT Emner i filosofi
Se også CFA Språkfilosofi, JNA Pedagogisk filosofi og teori, KCA Økonomisk teori og filosofi, PBB Matematikkens filosofi, PDA Vitenskapsfilosofi
QDTJ Filosofi: metafysikk og ontologi
Se også QRAB Religionsfilosofi
QDTK Filosofi: erkjennelsesteori og kunnskapsteori
Her: epistemologi
QDTL Filosofi: logikk
QDTM Bevissthetsfilosofi
Se også JMA Psykologisk teori, systemer, synspunkter og skoleretninger, GTK Kognitive studier
QDTN Filosofi: estetikk
Se også ABA Kunstteori
QDTQ Etikk og moralfilosofi
Se også JBFV Etiske spørsmål, KJG Etikk og sosialt ansvar i næringslivet, LATC Rettsetikk og yrkesutøvelse, MBDC Medisinsk etikk og yrkesutøvelse, PSAD Bioetikk
QDTS Sosial og politisk filosofi
Se også JPA Politisk forskning og teori, JPF Politiske ideologier, LAB Rettsmetoder, -teori og -filosofi

versjonsdetaljer