Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QD Filosofi
QDH Filosofiske tradisjoner og skoler
Her: filosofihistorie. Bruk QHD*-koder sammen med andre Q*-koder og relevante kvalifikatorer for sted og tid der det er hensiktsmessig
1.4
QDHA Antikkens filosofi
Her: gresk og romersk filosofi; Sokrates, Platon, Aristoteles, Pytagoras, førsokratisk og hellenistisk filosofi, stoisisme, sofisme, kynisme, epikurisme og andre skoler innen antikkens filosofi
1.4
QDHC Østasiatisk og indisk filosofi
Se også QRRL1 Konfusianisme, QRRL5 Taoisme
QDHF Middelalderens filosofi
Her: vestlig filosofi i middelalderen, skolastikk, Aquinas etc. Se også
1.4
QDHH Humanisme
Her: renessansehumanisme, Erasmus. Se også QRYA Humanistiske og sekulære alternativ til religion
1.2 1.3
QDHK Islamsk og arabisk filosofi
Se også QRP* Islam og dens underkategorier
QDHL Jødisk filosofi
Her: Maimonides
1.4
QDHM Vestlig filosofi: opplysningstiden
Her: erfaringsfilosofi, empirisme, rasjonalisme, Descartes til Kant
QDHP Afrikansk filosofi
Her: afrikansk filosofi og kritisk teori. Se også
1.4
QDHR Moderne filosofi: etter 1800
Her: tysk idealisme, kontinental filosofi, kritisk teori. Brukes for bøker om moderne, vestlig filosofi i perioden fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag
1.4

versjonsdetaljer