Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
PS Biologi og livsvitenskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Benytt WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet. Se også WN* Natur og dens underkategorier
PSV Zoologi og dyrevitenskap
Se også WNC Ville dyr
PSVM Zoologi: pattedyr
Her: mammalogi. Se også WNCF Ville dyr: pattedyr
1.3
PSVM2 Zoologi: sjøpattedyr
Her: hvaler, delfiner, sjøkuer etc. Brukes for marine og semimarine pattedyr, både i saltvann og ferskvann. Se også WNCS Ville dyr: dyr som lever i vann, PSVM Zoologi: pattedyr
1.3

versjonsdetaljer