Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
PS Biologi og livsvitenskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Benytt WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet. Se også WN* Natur og dens underkategorier
PSP Hydrobiologi
Se også RBK Hydrosfære og hydrologi
PSPA Fykologi (alger og tang) 1.2
PSPF Ferskvannsbiologi
Se også RBKF Limnologi (innsjøer og rennende vann)
PSPM Marinbiologi
Her: saltvannsbiologi. Se også RBKC Oseanografi (hav)

versjonsdetaljer