Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap 1.4
PS Biologi og livsvitenskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Benytt WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet. Se også WN* Natur og dens underkategorier
PSA Livsvitenskap
PSAN Nevrovitenskap
Bruk MKMT6 «Kognitiv atferdsterapi» for terapeutiske aspekter av nevrovitenskap. Her nevrobiologi. Se også MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, GTK Kognitive studier, MKMT6 Kognitiv adferdsterapi
1.1
PSAN1 Cellulær og molekulær nevrovitenskap 1.1
PSAN2 Nevroutvikling 1.1
PSAN3 Nevroradiologi og nevroanatomi 1.1
PSAN4 Det somatiske nervesystem
Her: sanser og motorikk
1.1
PSAN5 Kognitiv nevrovitenskap og biopsykologi 1.1

versjonsdetaljer