Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PS Biologi og livsvitenskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Benytt WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet. Se også WN* Natur og dens underkategorier
PSA Livsvitenskap
PSAB Taksonomi og systematikk
PSAD Bioetikk
Her: etiske spørsmål knyttet til ny utvikling innen biologi og medisin. Se også JBFV Etiske spørsmål, MBDC Medisinsk etikk og yrkesutøvelse
1.2
PSAF Økologi, biosfæren
Brukes for omfattende vitenskapelige, objektive og beskrivende verk om levende organismer og deres forhold til omgivelsene. Se også RNC Anvendt økologi
PSAG Xenobiotika
PSAJ Evolusjon
PSAK Genetikk (ikke-medisinsk)
Her: DNA, genom etc. Se også MFN Medisinsk genetikk, TCBG Gen- og celleteknologi
PSAN Nevrovitenskap
Bruk MKMT6 «Kognitiv atferdsterapi» for terapeutiske aspekter av nevrovitenskap. Her nevrobiologi. Se også GTK Kognitive studier, MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, MKMT6 Kognitiv adferdsterapi
1.1
PSAX Bioinformatikk
Se også MBF Medisin- og helsefaglig informatikk

versjonsdetaljer