Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
PS Biologi og livsvitenskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Benytt WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet. Se også WN* Natur og dens underkategorier
PSA Livsvitenskap
PSAB Taksonomi og systematikk
PSAD Bioetikk
Her: etiske spørsmål knyttet til ny utvikling innen biologi og medisin. Se også MBDC Medisinsk etikk og yrkesutøvelse, JBFV Etiske spørsmål
1.2
PSAF Økologi, biosfæren
Brukes for omfattende vitenskapelige, objektive og beskrivende verk om levende organismer og deres forhold til omgivelsene. Se også RNC Anvendt økologi
PSAG Xenobiotika
PSAJ Evolusjon
PSAK Genetikk (ikke-medisinsk)
Her: DNA, genom etc. Se også TCBG Gen- og celleteknologi, MFN Medisinsk genetikk
PSAN Nevrovitenskap
Bruk MKMT6 «Kognitiv atferdsterapi» for terapeutiske aspekter av nevrovitenskap. Her nevrobiologi. Se også MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, GTK Kognitive studier, MKMT6 Kognitiv adferdsterapi
1.1
PSAX Bioinformatikk
Se også MBF Medisin- og helsefaglig informatikk

versjonsdetaljer