Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologi og livsvitenskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Benytt WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet. Se også WN* Natur og dens underkategorier
PSA Livsvitenskap
PSB Biokjemi
Her: biokjemisk immunologi, ikke-medisinsk toksikologi, enzymologi, lipider etc.
PSC Utviklingsbiologi
PSD Molekylærbiologi
PSE Kjemisk biologi
Her: syntetisk biologi
1.1
PSF Cellebiologi (cytologi)
PSG Mikrobiologi (ikke-medisinsk)
Her: protozoer, ikke-medisinsk bakteriologi, parasittologi, virologi etc.
PSP Hydrobiologi
Se også RBK Hydrosfære og hydrologi
PSQ Mykologi, sopp (ikke-medisinsk)
Her: lav
1.3
PST Botanikk og plantevitenskap
PSV Zoologi og dyrevitenskap
Se også WNC Ville dyr
PSX Humanbiologi
Her: menneskets biologi

versjonsdetaljer