Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
PN Kjemi
Se også TDC Industriell kjemi og kjemiteknikk, TQ* Miljøvitenskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
PNC Miljøkjemi
Bruk TQ* for praktiske anvendelser av miljøkjemi. Her: atmosfærisk-, jord- og vannkjemi, kjemisk forurensning og opprydding. Se også RBGK Geokjemi, TQ* Miljøvitenskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
1.1

versjonsdetaljer