Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PN Kjemi
Se også TDC Industriell kjemi og kjemiteknikk, TQ* Miljøvitenskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
PNB Farmasøytisk kjemi
Her: legemiddelkjemi, utvikling av legemidler, legemiddeldesign. Se også MKG Farmakologi
1.1
PNC Miljøkjemi
Bruk TQ* for praktiske anvendelser av miljøkjemi. Her: atmosfærisk-, jord- og vannkjemi, kjemisk forurensning og opprydding. Se også RBGK Geokjemi, TQ* Miljøvitenskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
1.1
PND Næringsmiddelkjemi
Bruk TDCT2 for praktiske anvendelser av næringsmiddelkjemi. Se også TDCT2 Næringsmiddelproduksjon
1.1 1.4
PNF Analytisk kjemi
PNK Uorganisk kjemi
PNN Organisk kjemi
PNR Fysikalsk kjemi
PNT Krystallografi
PNV Mineralogi, krystaller og edelstener 1.2

versjonsdetaljer