Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PH Fysikk
PHV Anvendt fysikk
PHVB Astrofysikk
PHVD Medisinsk fysikk
PHVG Geofysikk
Se også RBG* Geologi, geomorfologi og litosfæren og dens underkategorier
PHVJ Atmosfærisk fysikk
PHVN Biofysikk
PHVQ Kjemisk fysikk
PHVS Kryogenikk

versjonsdetaljer