Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PH Fysikk
PHD Klassisk mekanikk
PHF Materialer / aggregattilstand
PHH Termodynamikk og varme
PHJ Optikk
PHK Elektrisitet, elektromagnetisme og magnetisme
PHM Atom- og molekylfysikk
Her: mikrofysikk
1.4
PHN Kjernefysikk
PHP Partikkel- og høyenergifysikk
PHQ Kvantefysikk (kvantemekanikk og kvantefeltteori)
PHR Relativitetsfysikk
Her: tid (fysikk)
1.2
PHS Statistisk fysikk
PHU Matematisk fysikk
Her: beregningsfysikk
1.4
PHV Anvendt fysikk

versjonsdetaljer