Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
PH Fysikk
PHD Klassisk mekanikk
PHF Materialer / aggregattilstand
PHH Termodynamikk og varme
PHJ Optikk
PHK Elektrisitet, elektromagnetisme og magnetisme
PHM Atom- og molekylfysikk
PHN Kjernefysikk
PHP Partikkel- og høyenergifysikk
PHQ Kvantefysikk (kvantemekanikk og kvantefeltteori)
PHR Relativitetsfysikk
Her: tid (fysikk)
1.2
PHS Statistisk fysikk
PHU Matematisk fysikk
PHV Anvendt fysikk

versjonsdetaljer