Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Vitenskap
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDR Vitenskapens og teknologiens påvirkning på samfunnet
Brukes sammen med passende kode fra J der det er mulig. Se også JBFV5 Vitenskapelig, teknologisk og medisinsk utvikling, UBJ Etiske og sosiale aspekter ved IT
1.4

versjonsdetaljer