Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PD Vitenskap
Brukes for både naturvitenskap og for utgivelser for allmennmarkedet om ulike vitenskapsgrener. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.4
PDA Vitenskapsfilosofi
PDC Vitenskapelig nomenklatur og klassifisering
PDD Vitenskapelige standarder, målesystem etc.
PDE Matematikk for forskere
Se også PBW Anvendt matematikk
PDG Industriell bruk av vitenskapelig forskning og teknologisk innovasjon
PDJ Regulering av vitenskap og eksperimenter
Brukes for bøker om regulering, enten det er bestemt av juridiske eller andre instanser eller myndigheter, rettet mot forskere og praktikere. Brukes sammen med andre P*-koder for å angi område av vitenskap, der det er hensiktsmessig. Se også LNDB8 Forskning og høyere utdanning: lov og rett
1.1 1.3
PDK Vitenskapelig finansiering og politikk
PDM Vitenskapelig forskning
PDN Vitenskapelig utstyr, forsøk og teknikker
PDR Vitenskapens og teknologiens påvirkning på samfunnet
Brukes for bøker som tar for seg påvirkning en vitenskap eller teknologi har hatt eller kan tenkes å ha på samfunnet. Brukes med NHTB for sosialhistorie eller andre P*, T* eller J*-koder der det er hensiktsmessig. Se også JBFV5 Vitenskapelig, teknologisk og medisinsk utvikling, UBJ Etiske og sosiale aspekter ved digital- og informasjonsteknologi
1.4
PDT Nanovitenskap
Brukes for nanomaterialer, synteser av nanomaterialer, nanopartikler (kjemi). Se også TBN Nanoteknologi
1.1 1.3
PDX Vitenskapshistorie
Se også TBX Ingeniørvitenskapens og teknologiens historie
PDZ Populærvitenskap
Bruk med andre P*-koder som indikerer vitenskapsområdet. Se også WNW* Jorda: naturhistorie og dens underkategorier, WNX Astronomi og verdensrommet

versjonsdetaljer