Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PB Matematikk
PBW Anvendt matematikk
Se også PDE Matematikk for forskere, TBJ Matematikk for ingeniører, UYAM Matematikk for informatikkfag
PBWH Matematisk modellering
PBWL Stokastikk
PBWR Ikke-lineær vitenskap
PBWS Kaosteori
PBWX Fuzzy mengdelære

versjonsdetaljer