Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitenskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PB Matematikk
PBB Matematikkens filosofi
PBC Matematikkens fundament
PBD Diskret matematikk
Her: endelig matematikk
PBF Algebra
PBG Grupper og gruppeteori
PBH Tallteori
PBJ Elementær algebra og funksjonslære
PBK Kalkulus og matematisk analyse
PBM Geometri
PBP Topologi
PBT Sannsynlighetsberegning og statistikk
PBU Optimalisering
PBV Kombinatorikk og grafteori
PBW Anvendt matematikk
Se også PDE Matematikk for forskere, TBJ Matematikk for ingeniører, UYAM Matematikk for informatikkfag
PBX Matematisk historie

versjonsdetaljer