Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
N Historie og arkeologi
Bruk N*-koder for utgivelser både for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘N’, men velg spesifikke kategorier fra N*. Bruk N*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted og tid
1.4
NH Historie
Brukes for historisk behandling av emner, steder etc. Bruk NH*-koder med andre emnekoder for høyere detaljgrad og kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode der det er hensiktsmessig. Foretrekk kategorier for historie innen et emne der disse fins, f.eks. PDX Vitenskapshistorie, QRAX Religionshistorie, KCZ Økonomisk historie
1.4
NHW Militærhistorie
Med alle NHW*-koder, tildel kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig. Se også JW* Krigføring og forsvar og dens underkategorier
NHWA Oldtidens krigføring
Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHWD Krigføring i middelalderen (før krigføring med skytevåpen)
Brukes for bøker som tar for seg krigføring etter antikken, vanligvis perioder med større bruk av kavaleri og utstyr som stigbøyler, eller riddere i rustning og borger, men før innføring av moderne teknologi som skytevåpen. Brukes med kvalifikatorer for sted og tid der det er hensiktsmessig
1.4
NHWF Tidlig moderne krigføring (inkluderer krigføring med skytevåpen)
Brukes for bøker om krigføring i perioder preget av utvikling og innføring av skytevåpen og andre krigføringsteknikker. Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
NHWL Moderne krigføring
Brukes for bøker som tar for seg perioder med globale kriger, krigføring som tar i bruk sofistikert teknologi, verneplikt etc. Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
NHWR Spesifikke kriger og felttog
Brukes for bøker som tar for seg spesifikke kriger eller felttog (krigens navn er beskrevet i andre metadatafelt). Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljer