Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
N Historie og arkeologi
NH Historie
Brukes for historisk behandling av emner, steder etc. Brukes med passende emnekoder, men foretrekk historiske koder innen det enkelte emne der slike fins, f.eks. PDX Vitenskapshistorie, QRAX Religionshistorie eller KCZ Økonomisk historie. Bruk NH*-koder med andre emnekoder for høyere detaljgrad og kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHT Historie: spesielle hendelser og emner
Bruk regionale NH*-koder der det er mulig, og andre emnekoder for større detaljgrad, og også kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHTB Sosial- og kulturhistorie
NHTD Muntlig historie
NHTF Historie: pest, sykdommer etc.
Se også MBX Medisinsk historie
NHTG Genealogi, heraldikk og navnehistorie
Her: slektsforskning. Se også WQY Familiehistorie og slektsgransking, VFXB1 Spedbarnsnavn: håndbøker for foreldre, GTT Flagg, emblemer, symboler, logoer
NHTK Industrialisering og industrihistorie
Se også KJZ Spesifikke selskapers historie / bedriftshistorie
NHTM Maritim historie
Her: sjøfartshistorie
NHTP Historisk geografi
NHTQ Kolonialisme og imperialisme
NHTR Nasjonal frigjøring og uavhengighet, postkolonialisme
Her: avkolonisering
1.3
NHTS Slaveri og avskaffelse av slaveri
NHTT Invasjon og okkupasjon
NHTV Revolusjoner, oppstander og opprør
Se også JPWQ Revolusjonære grupper og bevegelser
NHTW Den kalde krigen
NHTZ Folkemord og etnisk rensning

versjonsdetaljer