Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
N Historie og arkeologi
NH Historie
Brukes for historisk behandling av emner, steder etc. Brukes med passende emnekoder, men foretrekk historiske koder innen det enkelte emne der slike fins, f.eks. PDX Vitenskapshistorie, QRAX Religionshistorie eller KCZ Økonomisk historie. Bruk NH*-koder med andre emnekoder for høyere detaljgrad og kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHA Historie: teori og metoder
NHB Generell historie og verdenshistorie
Brukes for verk som tar for seg historie på en overordnet måte, og som ikke passer i en av de mer presise emnekategoriene for historie. For generell historie og verdenshistorie knyttet til et spesifikt emne, bruk NHB med en passende emnekode, men foretrekk historiske koder innen det enkelte emne der slike fins
NHC Oldtidens historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHD Europeisk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHF Asiatisk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHG Midtøstens historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHH Afrikansk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHK Amerikansk historie
Her: de amerikanske kontinentenes historie. Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHM Australasiatisk historie og Stillehavshistorie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHQ Spesifikke lands historie
Her: titler som ikke dekkes av andre NH* koder. Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
1.2
NHT Historie: spesielle hendelser og emner
Bruk regionale NH*-koder der det er mulig, og andre emnekoder for større detaljgrad, og også kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHW Militærhistorie
Med alle NHW*-koder, tildel kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig. Se også JW* Krigføring og forsvar og dens underkategorier

versjonsdetaljer