Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MQ Sykepleie og støttefunksjoner
Use for: works for healthcare professionals, allied professions or ancillary roles that do not have their own code, or for general works. Se også
1.4
MQC Sykepleie
MQD Jordmorfaget
MQF Førstehjelp og ambulansetjenester
MQG Helsesekretærer
Class here: clinical assistants, healthcare assistants, physicians’ associates. Use for: qualified healthcare professionals training or trained to assist doctors, physicians and other qualified medical professionals. Use with: other M* codes to indicate a speciality
1.3 1.4
MQH Radiografi
MQK Fotpleie, fotterapi og podiatri
MQP Farmasi og apotekteknikk
MQR Optometri / optikere
Her: læren om syn og synsforhold
MQS Fysioterapi
Class here: physical therapy, exercise prescription
1.4
MQT Ergoterapi
Class here: Recreational Therapy, Horticultural therapy
1.4
MQU Medisinsk veiledning
MQV Rehabilitering
MQW Biomedisinsk teknikk
MQZ Likhuspraksis

versjonsdetaljer