Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet
1.4
MQ Sykepleie og støttefunksjoner
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet. Se også
1.4
MQC Sykepleie
MQD Jordmorfaget
MQF Førstehjelp og ambulansetjenester
MQG Helsesekretærer
Brukes for kvalifisert helsepersonell som er utdannet for å bistå leger og annet medisinsk personell. Brukes med andre M*-koder for å angi medisinske spesialområder
1.3 1.4
MQH Radiografi
MQK Fotpleie, fotterapi og podiatri
MQP Farmasi og apotekteknikk
MQR Optometri / optikere
Her: læren om syn og synsforhold
MQS Fysioterapi
Her: fysikalsk behandling
1.4
MQT Ergoterapi
Her: hageterapi, terapeutisk hagebruk, naturassistert terapi
1.4
MQU Medisinsk veiledning
MQV Rehabilitering
MQW Biomedisinsk teknikk
MQZ Likhuspraksis

versjonsdetaljer