Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
MK Medisinske disipliner
MKP Akuttmedisin og førstehjelp
MKPB Traumer og sjokk
Her: posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
1.3

versjonsdetaljer