Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet
1.4
MK Medisinske disipliner
MKE Odontologi
Her: forebyggende og kosmetisk tannbehandling, tannhelse. Brukes for bøker om generell og klinisk tannbehandling. Brukes med MQC*-koder for tannpleie, MBPM for administrasjon etc.
1.4
MKED Kjeveortopedi
Her: tannregulering
1.4
MKEH Odontologiske spesialområder
Her: tannproteser, endodonti, periodonti, barnetannpleie, narkose i forbindelse med tannbehandling. Se også MKED Kjeveortopedi
1.4
MKEP Oral- og kjevekirurgi

versjonsdetaljer