Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
MK Medisinske disipliner
MKA Anestesiologi
Her: anestesi
MKB Palliativ medisin
Her: lindrende behandling for pasienter med uhelbredelig sykdom
MKC Obstetrikk og gynekologi
MKD Pediatri
MKE Odontologi
MKF Patologi
MKG Farmakologi
MKH Regenerativ medisin 1.1
MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi
MKL Psykiatri
MKM Klinisk psykologi
Se også JMP Abnormalpsykologi
MKN Geriatri
MKP Akuttmedisin og førstehjelp
MKR Nukleærmedisin
MKS Medisinsk avbildning
Se også TTBM Bildebehandling: systemer og teknologi
MKT Rettsmedisin
MKV Miljømedisin
MKW Idrettsskader og idrettsmedisin
Se også SCGF Idrettsvitenskap, fysisk fostring
MKZ Terapi og legemidler
Se også MJCL1 Strålebehandling, MJCL2 Cellegiftbehandling, MKMT* Psykoterapi og dens underkategorier, MQS Fysioterapi, MQT* Ergoterapi og dens underkategorier

versjonsdetaljer