Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet
1.4
MJ Klinisk medisin og indremedisin
MJC Sykdommer og lidelser
MJCG Medfødte sykdommer
MJCJ Smittsomme sykdommer
Her: overførbare og smittsomme sykdommer, epidemier, virussykdommer, bakterieinfeksjoner, parasitter som forårsaker sykdom, behandling og forebygging. Se også MKFM Medisinsk mikrobiologi og virologi
1.4
MJCL Onkologi
Her: kreftsykdommer
MJCM Immunologi

versjonsdetaljer