Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
MF Preklinisk medisin: basalfag
Her: grunnleggende fag. Se også PSB Biokjemi
MFN Medisinsk genetikk

versjonsdetaljer