Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet
1.4
MF Preklinisk medisin: basalfag
Her: grunnleggende fag. Se også PSB Biokjemi
MFG Fysiologi
MFGC Cellefysiologi
MFGG Regional fysiologi
MFGM Metabolisme
MFGT Elektrofysiologi
Her: elektroencefalografi, elektrokardiografi, elektrokortikografi, EEG, ECG, elektroneurografi
1.4
MFGV Biomekanikk
Her: Treningsfysiologi. Se også SCGF Idrettsvitenskap, fysisk fostring

versjonsdetaljer