Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie 1.4
MF Preklinisk medisin: basalfag
Her: grunnleggende fag. Se også PSB Biokjemi
MFC Anatomi
MFCC Cytologi
Her: cellelære
MFCH Histologi
Her: vevslære
MFCR Regional anatomi
MFCX Disseksjon

versjonsdetaljer