Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
MB Medisin
MBP Helsesystemer og -tjenester
MBPA Allmennmedisin, Primærhelsetjenesten
MBPC Allmennpraksis
MBPK Psykisk helsetjeneste
MBPM Medisinsk administrasjon og ledelse
MBPN Pleieinstitusjoner
Her: aldershjem, sykehjem, behandlingshjem, pleiehjem, hospice, institusjoner for rehabilitering og rekonvalesens. Se også JKSG Eldreomsorg, MQCL4 Geriatrisk sykepleie, MQCL9 Terminalpleie
1.2 1.3
MBPR Helseforsikring

versjonsdetaljer