Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet
1.4
MB Medisin
MBN Folkehelse og forebyggende medisin
MBNH Personlig helse og folkehelse / helseopplysning
Her: profesjonelle og spesialiserte bøker om helseopplysning, pasientopplæring, opplæring av de som skal drive med helseopplysning
1.3
MBNH1 Hygiene
MBNH2 Miljøfaktorer
Her: miljøfaktorers påvirkning på folkehelsen etc.
1.4
MBNH3 Ernæringsfysiologi og ernæring
Brukes for medisinske og akademiske bøker om forholdet mellom kosthold/ernæring og helse og sykdommer. Se også VFM Trening og kosthold
1.4
MBNH4 Prevensjon, fødselskontroll og familieplanlegging
MBNH9 Helsepsykologi

versjonsdetaljer