Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
MB Medisin
MBN Folkehelse og forebyggende medisin
MBNC Medisinsk screening
Her: screeningprogrammer, screening av høyrisikogrupper eller utvalgte grupper i befolkningen
1.3
MBNH Personlig helse og folkehelse / helseopplysning
Her: profesjonelle og spesialiserte bøker om helseopplysning, pasientopplæring, opplæring av de som skal drive med helseopplysning
1.3
MBNK Vaksinasjon 1.3
MBNS Epidemiologi og medisinsk statistikk

versjonsdetaljer