Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
MB Medisin
MBD Medisinsk profesjon
MBDC Medisinsk etikk og yrkesutøvelse
MBDP Lege/pasient-forhold
MBDS Pasientsikkerhet
Brukes for profesjonelle og spesialiserte bøker om prosedyrer, sikringstiltak, standarder og opplæring utformet for å ivareta sikkerhet og omsorg til pasienter innen helsevesenet. Se også MJCJ3 Sykehusinfeksjoner
1.1

versjonsdetaljer