Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
MB Medisin
MBD Medisinsk profesjon
MBF Medisin- og helsefaglig informatikk
Se også PSAX Bioinformatikk
MBG Medisinsk utstyr og teknikker
MBN Folkehelse og forebyggende medisin
MBP Helsesystemer og -tjenester
MBQ Rettsmedisinske problemstillinger
MBS Helsesosiologi
MBX Medisinsk historie
Se også NHTF Historie: pest, sykdommer etc.

versjonsdetaljer