Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sykepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet
1.4
MB Medisin
MBD Medisinsk profesjon
MBF Medisin- og helsefaglig informatikk
Se også PSAX Bioinformatikk
MBG Medisinsk utstyr og teknikker
MBN Folkehelse og forebyggende medisin
MBP Helsesystemer og -tjenester
MBQ Rettsmedisinske problemstillinger
MBS Helsesosiologi
MBX Medisinsk historie
Se også NHTF Historie: pest, sykdommer etc.

versjonsdetaljer