Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LW Sharia
Her: islamsk lov
LWK Sharia: hovedemner og praksis
LWKF Sharia: familieforhold
LWKG Sharia: forbrytelser og straff
LWKH Sharia: arv og avskaffelse av eiendom
LWKL Sharia: økonomi og finans
LWKM Sharia: kost
LWKN Sharia: alkohol og pengespill
LWKP Sharia: skikk og bruk
LWKR Sharia: rettspleie (inkluderer straff og frafall)
Her: fatwa
1.3
LWKT Sharia: islamske ritualer

versjonsdetaljer