Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNV Erstatningsrett, skader og kompensasjon
Her: tort og svie. Se også LNAC14 Skade og erstatning
LNVC Uaktsomhet
Brukes for både generell og profesjonell uaktsomhet
LNVF Ordensforstyrrelser
LNVJ Personskader

versjonsdetaljer