Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNU Lovgivning om skatt og avgifter
LNUC Selskapsskatt
LNUD Lokal beskatning, kostnader, offentlige priser og særavgifter
LNUP Skatt av personlig inntekt
LNUS Omsetningsavgift, tariffer og toll
LNUT Beskatning av stiftelser og arv, gaver
LNUU Eiendomsskatt og verdivurdering av eiendom
LNUV Avgifter
LNUW Øvrige transaksjonsavgifter
LNUX Internasjonal skatterett
LNUY Beskatningsprosedyre

versjonsdetaljer