Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNU Lovgivning om skatt og avgifter
LNUC Selskapsskatt
LNUD Lokal beskatning, kostnader, prising i offentlig sektor 1.4
LNUP Skatt av personlig inntekt
LNUS Omsetningsavgift, tariffer og toll
Her: lovgivning i tilknytning til merverdiavgift og omsetningsavgift
1.4
LNUT Beskatning av stiftelser og arv, gaver
LNUU Eiendomsskatt og verdivurdering av eiendom
LNUV Avgifter
Her: lovgivning i tilknytning til avgifter på varer som alkohol, brensel, tobakk
1.4
LNUW Øvrige transaksjonsavgifter
LNUX Internasjonal skatterett
LNUY Beskatningsprosedyre

versjonsdetaljer