Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNT Helse- og sosialrett
LNTC Veldedighet: lov og rett
LNTD Utdanningsrett
LNTH Trygde- og velferdsrett
LNTJ Folkehelse og sikkerhet: lov og regler
LNTM Helserett
LNTN Apotekloven
LNTQ Funksjonshemning: lov og rett
LNTS Eldre: lov og rett
LNTU Forbrukervern: lov og rett
LNTV Næringsmiddellovgivning
Brukes for bøker som tar for seg lover og regler i tilknytning til næringsmiddelstandarder, inkludert import og eksport av mat, reguleringer av dyrevelferd, matsikkerhet, sporbarhet, merking og tilbakekallelser av matvarer, råd om allergier etc. Se også LNCB7 Catering- og restaurantrett
1.4
LNTX Lovgivning om løyver, pengespill og utesteder
Brukes for bøker om lovgivning i tilknytning til alkoholsalg, pengespill etc., inkludert forbud og lovgivning i tilknytning til etablissementer
1.4

versjonsdetaljer