Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNT Helse- og sosialrett
LNTC Veldedighet: lov og rett
LNTD Utdanningsrett
LNTH Trygde- og velferdsrett
LNTJ Folkehelse og sikkerhet: lov og regler
LNTM Helserett
LNTN Apotekloven
LNTQ Funksjonshemning: lov og rett
LNTS Eldre: lov og rett
LNTU Forbrukervern: lov og rett
LNTV Næringsmiddellovgivning
LNTX Lovgivning om løyver, pengespill og utesteder

versjonsdetaljer