Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNQ IT og kommunikasjon: lover og regler
Her: Postregelverket. Se også LNCB2 Ehandelsloven
LNQD Jus: personvern (datalagring)
LNQE Datakriminalitet, internettkriminalitet

versjonsdetaljer