Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNP Bank- og finansrett
LNPC Konkurs og insolvens
Her: rettslige og relaterte fremgangsmåter for å avvikle eller omorganisere selskaper med økonomiske problemer
1.2
LNPC1 Konkursrett: utenomrettslige prosedyrer
Her: ikke juridiske fremgangsmåter for selskaper med økonomiske problemer, f.eks. frivillige ordninger
1.2

versjonsdetaljer