Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNK Miljø, transport og planlegging: lov og rett
LNKF Landbruksrett
LNKG Dyrevern: lov og rett
LNKJ Miljøvern: lov og rett
LNKK Katastrofeberedskap og brannvern: lov og rett
LNKN Naturvernloven
LNKP Vann- og avløpsrett
LNKT Transportrett
LNKV Veier og motorveier: lov og rett
LNKW Plan- og bygningsloven
LNKX Vern av historiske bygninger og kulturverdier

versjonsdetaljer