Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNH Sysselsettingsloven og arbeidsrett
LNHD Arbeidsrett: diskriminering og trakassering i arbeidslivet
LNHH HMS og arbeidsmiljøloven
LNHJ Brudd på arbeidslovgivning og straff
LNHR Industrielle relasjoner og fagforeningslover
LNHU Ansettelseskontrakter
LNHW Fagopplæring: lov og rett
LNHX Arbeidsrett: prosedyre, tvisteløsning

versjonsdetaljer