Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNF Strafferett: prosedyre og lovbrudd
LNFB Straffeloven
LNFG Strafferett: lovbrudd mot regjeringen
LNFJ Strafferett: lovbrudd mot individer
LNFL Strafferett: lovbrudd mot eiendom
LNFN Svindel
LNFQ Ungdomskriminalitet: lov og rett
LNFR Lovbrudd mot offentlig helse, sikkerhet og orden
LNFS Strafferett: tilleggsstraff
LNFT Veitrafikkloven: trafikkovertredelser
LNFU Strafferett: skatt- og avgiftskriminalitet
LNFV Strafferett: terrorisme
LNFW Korrupsjon
LNFX Straffeprosess
LNFY Jurysaker
Her: lagrette

versjonsdetaljer