Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus 1.4
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LND Konstitusjonell rett og forvaltningsrett
LNDB Administrativ jurisdiksjon og offentlig forvaltning
LNDB1 Forvaltningsrett
LNDB2 Forvaltningsrett: saksbehandling og domstoler
LNDB3 Statlig og offentlig eiendom
LNDB4 Forvaltningsrett: sanksjoner
LNDB5 Forvaltningsrett: ekspropriasjon
LNDB6 Opprettelse av regler og administrative bestemmelser
LNDB7 Regulering av offentlige tjenester
Se også LNCN Anskaffelsesloven
1.2
LNDB8 Forskning og høyere utdanning: lov og rett
Se også PDJ Regulering av vitenskap og eksperimenter

versjonsdetaljer