Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LND Konstitusjonell rett og forvaltningsrett
LNDA Statsborgerskap og nasjonalitet: lover og regler
LNDB Administrativ jurisdiksjon og offentlig forvaltning
LNDC Jus: Menneskerettigheter og borgerrettigheter
Se også JPVH Menneskerettigheter og borgerrettigheter
1.3
LNDE Tjenestemanns- og embetsmannsrett 1.3
LNDF Informasjonsfrihet
LNDG Religiøse lover og konkordater (overenskomster)
LNDH Regjeringsmakt
LNDJ Statlig ansvar og erstatningsrett
LNDK Militæret, forsvaret, siviltjenesten: lov og rett
LNDL Sikkerhets- og politirett, våpenlovgivning
Politi og sikkerhetstjenester: våpenloven
LNDM Rettslig prøving
LNDP Parlamentarisk og lovgivende praksis
LNDS Valgloven
LNDU Kommunal forvaltning: lov og rett
LNDV Regional forvaltning: lov og rett
LNDX Grunnloven

versjonsdetaljer