Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNC Selskaps-, handels- og konkurranserett
LNCB Forretningsjus
LNCB5 Shipping: lov og rett
Brukes for nasjonal lovgivning om sjørett. Se også LBDM Internasjonal rett, transport og handel: sjørett, LBBK Folkerett: havrett
1.3

versjonsdetaljer